Currently browsing tag

jasminko halilović

Debata “Deca u ratu”

Šta smo naučili o detinjstvu u ratu? Da je to detinjstvo baš kao i svako drugo – čine ga igre, želja za …

Djetinjstvo u ratu

U junu 2010. godine autor projekta obratio se ljudima koji su bili deca za vreme rata u BiH da se jave i daju kratak …