Organizator

Festival Dani Sarajeva organizuju Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija i Inicijativa mladih za ljudska prava Bosna i Hercegovina.

YIHR

Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) je regionalna mreža nevladinih organizacija koja ima programe na teritoriji Srbije, Kosova, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Inicijativu su formirali mladi ljudi iz ovih zemalja sa željom da pospeše učešće mladih u demokratizaciji društva i jačanju vladavine prava kroz proces suočavanja sa prošlošću i uspostavljanju novih progresivnih veza u post-konfliktnom regionu bivše Jugoslavije.

Inicijativa je formirana 2003. godine i u njoj svakodnevno na različitim projektima radi više od 30 ljudi i nekoliko stotina aktivista i aktivistkinja. Misija Inicijative je zaštita žrtava kršenja ljudskih prava, uspostavljanje novih veza u regionu među posleratnim generacijama i uključivanje mladih u proces tranzicione pravde, promovisanjem kazivanja istine o ratovima u bivšoj Jugoslaviji.

Inicijativa mladih za ljudska prava promoviše istinu, pravdu, odgovornost i jednakost kao osnovne vrednosti. Centri Inicijative nalaze se u Beogradu, Prištini, Podgorici, Zagrebu i Sarajevu.