CZKD

Centar za kulturnu dekontaminaciju je nastao 1. januara 1995. godine kao mesto okupljanja antiratne kampanje, intelektualnih i umetničkih platformi koje su se suprostavljale politikama terora na prostoru bivše Jugoslavije. Tokom petnaest godina rada CZKD je postao autonomna zona trajne kampanje za slobodu pojedinca i solidarnost i agent kulturne i umetničke produkcije koja podržava ove vrednosti.

Prostor CZKD, prvi privatni muzej na Balkanu “Museo Veljković” je za vreme II svetskog rata bio pretvoren u skladište. CZKD je 1995. godine počeo sa renoviranjem ovog urušenog prostora i ubrzo ga pretvorio u kultno mesto okupljanja i susretanja kreativnih i slobodnih ljudi i organizacija. Pored projekata u vlastitoj produkciji u Centru za kulturnu dekontaminaciju održavaju se i tekući dnevni, nedeljni i mesečni programi.

Direktorka i osnivačica CZKD Borka Pavićević je poznata dramaturškinja i borac za mir, toleranciju i ljudska prava.

Adresa: Birčaninova 21

www.czkd.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *