Predstava “Bio je lijep i sunčan dan”

Režija: Tanja Miletić Oručević

Igraju: Sonja Goronja, Mirela Lambić, Ana Mia Milić, Maja Salkić, Amila Terzimehić, Benjamin Bajramović, Adnan Kreso, Sead Pandur i Jasenko Pašić

Dramaturgija: Dubravka Zrnčić – Kulenović

Scenografija i kostimografija: Lejla Hodžić

Muzika: Nedim Zlatar

„Bio je lijep i sunčan dan…” je dokumentarna pozorišna predstava bazirana na zapisanim sećanjima 78 građanki i građana Sarajeva na 2. maj 1992. godine. Nastala je po knjizi „2. Maj 1992 – Bio je lijep i sunčan dan“ koja je po prvi put objavljena 2008. godine u okviru projekta Modul memorije, a izdavači knjige su Festival MESS i Videoarhiv Sarajevo. Drugo dopunjeno izdanje knjige objavljeno je 2010. godine. Knjiga je zapravo kolekcija priča, zapisa i fotgrafija koje su inspirisane jednim jedinim danom opsade koji se smatra prvim od 1395 dana opsade grada Sarajeva. Drugi maj 1992. je datum koji je najjasnije ostao sačuvan u sećanju građana koji su preživeli opsadu grada. Namera knjige nija bila da napravi istorijsku rekonstrukciju onoga što se događalo, već da rekonstruiše emotivna stanja ljudi vezanih za taj dan. Među onima koji su objavili svoja sećanja u ovoj knjizi podjednako su zastupljeni mladi i stari, muškarci i žene, borci, policajci, varogasci, novinari i novinarke, glumci i glumice, reditelji/ke, domaćice… Upravo od svih tih sećanja predstava slaže mozaik lepog prolećnog dana koji će zauvek promeniti živote građana Sarajeva.

Predstava je realizovana kao koprodukcija između Sarajevskog ratnog teatra i Festivala MESS, a u okviru Švajcarskog kulturnog programa Zapadnog Balkana -“Network for Participative Cultures of Remembrance”.

Predstavu možete pogledati na Danima Sarajeva 13. maja u 20:30h na sceni “Bojan Stupica” Jugoslovenskog dramskog pozorišta.