Film “ZIKS” Enesa Zlatara

Režija: Enes Zlatar

Sinopsis: U Bosni i Hercegovini postoje i paralelno funkcionišu četiri pravna sistema. Posledica toga jeste dovođenje građana u položaj pravne nesigurnosti. Problem postaje još veći ako se uzme u obzir položaj osoba osuđenih u predmetima ratnih zločina. Za ista, odnosno slična krivična dela, razlike u kaznama mogu iznositi i do 20 godina, u zavisnosti od toga pred kojim sudom se vodio postupak.

Film možete pogledati na Danima Sarajeva 14. maja u 17h u Dvorani Kulturnog centra Beograd