„Sarajevska Vijećnica, još jednom“ u Beogradu, 22-27. maj

U okviru šestih Dana Sarajeva, na Kalemegdanskom platou u Beogradu biće postavljena izložba “Sarajevska Vijećnica, još jednom / Sarajevo City Hall Revisited“, autora arh. Nedžada Mulaomerovića.

Izložbu čine autentične fotografije (izgradnja Vijećnice, istorijski događaji u vezi sa Vijećnicom, fotografije razaranja Vijećnice), nacrti iz izvornog projekta s kraja 19. veka, kao i odabrani nacrti iz projekta obnove. Sav izloženi arhivski materijal je plod istraživačkog i stvaralačkog rada pri izradi projekta obnove.

U sklopu ove izložbe, osim prezentacije ovog kulturno – istorijskog i nacionalnog spomenika Sarajeva i BiH, biće predstavljen i budući izgled, funkcija i namena Vijećnice. Izložba će biti svečano otvorena 22.5.2012. i trajati do 27.5.2012.

Kalemegdanski plato, otvaranje 22. maja, 21h