Film “Sarajevske ruže – teror u 12 slika”

Film “SARAJEVSKE RUŽE – Teror u 12 slika” (SENSE produkcija) prenosi iskustva Sarajlija koji su u tom gradu živeli od 1992. go 1995. godine i o tome govorili pred sudijama Tribunala. Film se zasniva na iskazima žrtava i očevidaca zločina na suđenjima Stanislavu Galiću, Slobodanu i Dragomiru Miloševiću, Momčilu Perišiću i Radovanu Karadžiću.

Pored dvadesetak Sarajlija, koji govore o svojim ličnim stradanjima tokom 44-mesečne opsade i kampanje terora, u filmu se pojavljuje i nekoliko međunarodnih posmatrača-očevidaca zločina i stranih izveštača (Bell, Bowen, Van Lynden…) – kako sa reportažama iz vremena rata, tako i sa iskazima koje su dali na brojnim sarajevskim suđenjima u Hagu.

U filmu su korišćeni dokumentarni snimci iz vremena opsade koji su na tim suđenjima uvedeni u dokaze. Ograničili smo se isključivo na opis i efekte TERORA kao “hotimičnog oduzimanja osećaja sigurnosti” – kako ga definiše jedan od učesnika u filmu. Presude generalima Galiću i Miloševiću su prve presude jednog međunarodnog krivičnog suda po optužbi za kampanju terora
nad civilima, provođenu s namerom da se stanovništvo drži u stanju permanentnog i ekstremnog straha.

Sarajevske ruže“, dakle, nisu film o opsadi i svemu sto se u tom kontekstu događalo u Sarajevu, budući da opsada nije zločin po međunarodnom humanitarnom pravu. “Sarajevske ruže” je film o onima koji su opsadu iskusili.

Sense Tribunal je specijalizovana agencija koja dnevnoj i nedeljnoj štampi, RTV stanicama, javnosti i zainteresovanim institucijama u zemljama jugoistočne Evrope obezbedjuje redovne, celovite i pouzdane informacije o svim relevantnim zbivanjima u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Sense Tribunal, takođe, izveštava i o drugim pitanjima međunarodnog krivičnog pravosuđa i zaštite i unapređenja ljudskih prava.

U produkciji SENSE-TV proizvedeno je šest dokumentarnih filmova: Trijumf zla- posvećen sudjenju za genocid u Srebrenici (2001), Uprkos svemu – o prvih deset godina MKSJ (2003), Begunci – o slučaju dr. Radovana Karadžića i generala Ratka Mladića (2004), Život i priključenija Radovana Karadžića (2005), Uspon i pad Ratka Mladića (2005) i Izvan razumne sumnje poricanja i dokazi o masakru u Srebrenici deset godina od počinjenog zločina (2005).

Film će biti emitovan pre panela „Dve decenije od početka rata u BiH – kako vidimo prošlost, a kako jedni druge?

Centar za kulturnu dekontaminaciju, četvrtak, 24. maj, 17 časova / Dani Sarajeva