Konferencija „ Srbija i Bosna i Hercegovina – juce, danas, sutra“

11.45 – 12.00 Otvaranje, Maja Mićič, direktorka Inicijative mladih za ljudska prava

12.00 – 13.30  „Identiteti“ , moderatorka: Danica Vučenić

Govornici/ce:
Srđan Milošević (istoričar)
Tamara Kaliterna (novinarka)
Mirko Đorđević (sociolog religije)
Igor Štiks (književnik)
Zoran Ćatić (novinar)
Nihad Kreševljaković (istoričar)

13.30-14.30 Pauza

14.30-16.00 „Problemi u regionalnoj saradnji Srbije i Bosne i Hercegovine“ (slučajevi Ganić, Jurišić, Divjak), moderatorka: Danica Vučenić

Govornici/ce:

Ivan Jovanović (OEBS)
Tanja Tagirov (novinarka)
Maja Kapetanović (Pravna savetnica predsednice suda BiH)
Munib Halilović (Pomoćnik državnog tužioca  BiH)

16.00 -16.30 Pauza

16.30 – 18.00 „REKOM, put ka činjenicama“,moderatorka: Danica Vučenić

Govornici/ce:

Nataša Kandić (Fond za humanitarno pravo)
Marijana Toma (koordinatorka radne grupe za izradu statuta REKOM-a)
Maja Mićić (Inicijativa mladih za ljudska prava)
Dženana Karup – Druško (novinarka)
Siniša Bundalo (PR koalicije za REKOM)