Susret u kulturi Sarajeva i Beograda

Izvor: Dnevni list