Prvi maj – Dani Sarajeva

Izvor: FMK Radio

Prilog o 1. maju i Danima Sarajeva, možete čuti ovde. Govori Luka Božović iz Inicijative mladih za ljudska prava, u emisiji “Slušni aparat”, FMK Radija.