Festival “Dani Sarajeva”, 1-7. maj 2011. godine

Izvor: Radio 8

Od 1. do 7. maja ove godine u Beogradu se po peti put održava festival „Dani Sarajeva“, koji organizuju Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) i Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda. „Dani Sarajeva“ nastali su kao reakcija mladih ljudi iz Srbije na šutnju zvaničnog Beograda o onom što se tokom rata dešavalo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Inicijativa ih je prvi put organizovala u maju 2007. godine kao simbolično podsjećanje na opsadu Sarajeva. Zahvaljujući umjetnosti koja lako prelazi granice, festival je vremenom izrastao u nezaobilazno mjesto susreta Beograđana i Sarajlija, na kojem se jezikom pozorišta, filma, fotografije i muzike obnavljaju stare i uspostavljaju nove veze.

Neizostavan dio programa svake godine se predstavljaju debate kojima se otvaraju pitanja zajedničke prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kako Srbije i Bosne, tako i regiona. Istaknuti ljudi iz svijeta politike, pravosuđa, medija i akademskih krugova i ove godine razgovaraće o problemima koji opterećuju dva društva i razmotriti moguća rješenja za harmonizaciju odnosa među državama. Beogradska publika i gosti iz Sarajeva ove godine će u okviru multimedijalnog “Muzeja Dana Sarajeva” moći da se podsjete na historijat festivala koji je za pet godina postojanja Beogradu predstavio više od 500 stvaralaca iz sarajevskog umjetničkog svijeta.